25 februari 2019

Claviorganum invigs med Göteborg Baroque

Tillkomsten av det unika instrumentet claviorganum, en kombination av orgel och cembalo, blev möjlig tack vare en donation från Stenastiftelsen. Orgelbyggaren Mats Arvidsson har lagt ner 3 000 timmar på bygget av instrumentet och de vackra fasadornamenten har snidats av bildhuggaren Emilia Lehrgrafven. För orgelhus och orgelbälg, träpipor och registermekanik och mycket annat har flera av landets experter involverats.

Initiativtagaren till hela projektet Magnus Kjellson, Göteborg Baroques konstnärliga ledare, strålade som en sol när han hälsade publiken välkommen till invigningskonserten i Tyska kyrkan. Det fanns inte en ledig plats att uppbringa och åhörarnas förväntan och uppenbara glädje över att få vara med om en världsunik händelse genomsyrade hela kyrkorummet.

Magnus beskrev det speciella med ett claviorganum. Det är ett instrument som har fler toner än normalt per oktav. Det kan placeras bakom musikerna med ljudet klingande mot publiken och det har en fantastisk övertonsrikedom som ger en helt unik klang med stor dynamik och rytmisk pregnans.  Claviorganum användes fram för allt under barockepoken då bland andra Händel och Bach var verksamma.

Konserten inleddes med att Magnus Kjellson spelade en koral med variationer, Was Gott tut, dass ist wohlgetan, komponerad av Johann Pachelbel (1653-1706); ett soloverk, för att som han sa, ge alla en idé om vad instrumentet har för möjligheter och klanger.

Därefter höll stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson ett tal där hon berättade om Stenastiftelsens tillkomst och verksamhet. En röd tråd genom alla år har varit att försöka göra skillnad, fortsatte hon, och donationen till Göteborg Baroque är ett tydligt exempel på det. Många människor kommer nu att få möjlighet att uppleva tonerna från ett claviorganum. Det är en gåva från stiftelsen till alla göteborgare.

Programmet fortsatte sedan med en bröllopskantat, Meine Freundin, du bist schön, av Johann Sebastian Bach (1642-1703). Efter pausen, då alla bjöds på något att dricka, fortsatte konserten med ytterligare ett stycke av Bach, Christ lag in Todesbanden.

När de sista tonerna klingat ut ville applåderna aldrig slut. Musikerna, instrumentalisterna, sångarna – tillsammans en helt fantastisk ensemble. Musiken vibrerade av känsla och glädjen lyste hos sångarna och musikerna. Inte oväntat fick publiken lyssna till ett extranummer, en försmak av kommande program, Georg Friedrich Händels Theodora. En oförglömlig kväll var över.

Fler nyheter