14 juli 2022

Chalmersstudenter deltar i sommarprogram på UC Berkeley

Tack vare stöd från Stenastiftelsen kan studenter på programmet Industriell ekonomi på Chalmers få möjlighet att söka till ett utvecklande sommarprogram på University of California, Berkeley i Kalifornien.

Chalmers står för avgiften till UC Berkeley men övriga kostnader måste betalas av studenterna själva. Stenastiftelsen har donerat drygt 600.000 kronor till Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola för att alla studenter som uppfyller betygskraven, oavsett personlig ekonomisk situation, ska kunna delta i sommarprogrammet 2022.

Länk till pressmeddelandet