27 oktober 2013

Brewhouse 2013

Vimmel på gården utanför Brewhouse. Foto: finest.se

Breakdance i Stena Arena. Foto: finest.se

Premiärfesten för Håkan Hellströms film ”Känn ingen sorg” hölls på Brewhouse den 15 juli 2013. Foto: Pia Dybeck

Brewhouse har funnit sin plats i staden och fått en tydlig profil och identitet. Borta är den svårförståeliga organisationen med olika bolag och styrelser. Nu är all verksamhet samlad i en enda förening med Eva Lena Albihn, BRG:s vice vd, som styrelseordförande och Anna Svensdotter Dimle som verksamhetschef och konstnärlig ledare. 70 företag, alla verksamma inom olika kreativa branscher med tonvikt på musikområdet, hyr lokaler i Brewhouse, där närheten till inspelningsstudios och konsertlokalen Stena Arena har stor betydelse.

Inkubatorn, som ända från början varit en viktig del av verksamheten i Brew House, erbjuder fram för allt stöd till dem som har idéer eller projekt som utgår från konstnärlig identitet. De får hjälp med att ta fram affärsplaner, göra affärsanalyser och arbeta med affärsutveckling. Hela affärsprocessen följs också av en personlig mentor. Behovet är stort. 80 procent av de konstnärligt utbildade studenterna blir egna företagare.

Att finna, utveckla och stödja unga talanger är ett viktigt uppdrag för Brewhouse. Det sker på olika sätt, med arrangörsstöd, producent- och studiohjälp, event- och teknikutbildning. Det mesta är kostnadsfritt. Detta är möjligt tack vare stiftelsens donation på 10 miljoner kronor, som finansierat och uppgraderat all teknisk utrustning i arenan.

Varje år provspelar många unga människor för att få en plats i Brewhouse Big Band, som är det regionala ungdomsstorbandet. De som antas är mycket talangfulla. Hela 95 procent går vidare till högre utbildning. 2010 vann bandet guld i SM för ungdomsstorband.

My Mission, som sedan sju år tillbaka arrangeras av Brewhouse, är en av Sveriges största affärsidétävlingar där innovation och skaparförmåga står i fokus. Alla idéer skall ha anknytning till branscher inom det konstnärliga området. Hittills har tävlingen genererat över 5 000 affärsidéer. vilka i sin tur har lett till att 100 nya företag startats.

Programverksamheten är mycket omfattande: barnteater, modevisningar, musikaler, hårdrockskonserter, föreläsningar, företagsevent, klubbaftnar. Årets stora satsning sommarcafé med mat, dryck, musik och dans involverade flera av företagen i Brewhouse och blev en stor framgång med 50 000 besökare.

Stiftelsens villkor, att Stena Arena till viss del skall upplåtas till ungdomar, antingen kostnadsfritt eller till självkostnad, är Brewhouse ledning väl medveten om. Ungdomar exempelvis från kulturskolan eller studieförbunden får disponera arenan för att ge en konserter, teaterföreställningar osv. Föreläsningar, seminarier, workshops inom olika områden som teknik, event, produktion riktas till ungdomar som kan delta utan kostnad.

Stena Arena har blivit en stor succé med över 300 000 besökare på fem år.

Läs mer om bidraget

Fler nyheter