31 maj 2021

Brännpunkt Europa – Nysakligheter 1919–1939

Som ett led i firandet av Stenastiftelsens 25-årsjubileum visas under hela sommaren utställningen Brännpunkt Europa – Nysakligheter 1919–1939 på Göteborgs Konstmuseum. Det är första gången i Sverige som en stor internationell utställning över mellankrigstidens nysakliga måleri visas med dess realistiska nakenakter och porträtt, suggestiva stadsbilder och knivskarpa interiörer. Ett måleri som uttrycker den tidens stämningar av framtidstro, dekadens och hotande fara. Ofta smyger sig en närmast skräckromantisk stämning på i bilderna av folktomma gator, mörka himlar och stirrande ögon. I efterhand är det lätt att uppfatta måleriet som fyllt av aningar om kommande katastrofer men det handlar också om att försöka gestalta en ny människa i en ny tid.

I Tyskland, Nederländerna och Storbritannien har nysakligt måleri ofta visats i utställningar men aldrig tidigare har den nya svenska sakligheten presenterats i ett internationellt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Utställningen ger besökarna möjlighet att stifta bekantskap med spännande konstnärskap och konstverk som tidigare, åtminstone i Sverige, fallit i glömska eller hamnat i skymundan. Vid sidan av verk av internationellt uppmärksammade konstnärer som Meredith Frampton, Pyke Koch och Christian Schad visas måleri av svenska konstnärer som Arvid Fougstedt, Stina Forssell och Otte Sköld.

Utställningen, som visas i museets alla etager, kan delas in i fem tematiska dragningar.

Människans villkor – manifesteras genom en ny samhällskänsla, friheten att kunna göra sina egna livsval, att bryta med familjens traditioner.

Staden – en skådeplats som framställs både framstegsnaivistiskt och industriromantiskt med spårvagnar, bensinmackar, fabriker, maskiner, funkishus.

Kriget – det väpnade tillståndet, det skitiga, fula, råa, obarmhärtiga, osminkade livet gestaltas utan förskönande omskrivningar.

Nuet – över mellankrigstiden vilar en känsla av desperation, dekadens, sexuell frihet, frenetiskt nöjesletande och i bakgrunden hörs stöveltrampet allt högre.

Hemmet – bostaden blir ett skyltfönster att visa upp för omvärlden, statusjakten börjar, barnen får nu en egen identitet och visas upp välkammade och väluppfostrade.

Det är en bedrift att lyckas bygga upp en utställning i dessa pandemins tider när det varit i stort sett omöjligt att kunna resa mellan olika länder. Tack vare Göteborgs konstmuseums, också i ett internationellt perspektiv fantastiska konstsamling, och intendenternas goda kunskaper, fina renommé och idoga arbete har det varit möjligt att få låna in konstverk av allra högsta kvalitet. Ryktet om utställningen har redan spridit sig och museet har fått flera förfrågningar om den inte skall gå på turné. Ett kvitto på att utställningen kommer att bli en succé och gå till historien.

Donation: 5 471 000 kronor

År: 2020

Fler nyheter