17 maj 2021

Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939

Framtidstro och hotande fara i måleri från mellankrigstiden

Utställningen Brännpunkt Europa – Nysakligheter 1919–1939 sätter in den svenska nysakligheten i ett större europeiskt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Ambitionen är att visa ett högkvalitativt urval av nysakligt måleri från olika länder, och att med konstens hjälp teckna en bild av tiden och dess kulturklimat.

12 juni – 19 september 2021

För mer information om utställningen; se:
Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939 – Göteborgs konstmuseum (goteborgskonstmuseum.se)

I år är det 25 år sedan Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Donationen till utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939 är en av satsningarna som görs under jubileumsåret.

För mer information om jubileet; se:

Jubileumsåret 2021 | Stenastiftelsen

Fler nyheter