Nyheter

1 januari, 2012

Christian Zacharias

Christian Zacharias föddes i Indien för sextio år sedan. Han är en världens främsta pianister med fram för allt repertoar...

1 januari, 2012

Jorunn Veiteberg

Jorunn Veiteberg är född på Stord i Norge 1955 men bor sedan 1995 i Danmark. Hon är en internationellt erkänd...

3 juni, 2012

Stor satsning på matematik och läsning för barn

Det pågår en intensiv forskning om barns inlärningsförmåga. Men insikterna får sällan möjlighet att korsbefrukta varandra över de vetenskapliga ämnesgränserna,...

1 januari, 2012

Chalmers Executive Seminar

Foto: Anders Jonsson Chalmers Executive Seminar (CES) för ledande företrädare inom svenskt näringsliv är ett exklusiv och interaktivt seminarium i...

26 november, 2014

LYSEKILSPROJEKTET

Inom Lysekilsprojektet vid avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet, bedrivs forskning inom vågkraft. Principen för ett vågkraftverk är relativt enkel....

1 januari, 2010

Datorstödd träning av barn med dyslexi i Sverige och Kroatien

Åtskilliga barn har stora svårigheter att lära sig läsa och skriva. Alla samhällen där läs- och skrivfärdigheter är centrala riskerar...

1 januari, 2009

Handelshögskolans Internationella Gästprofessors-program

(foto: Göteborgs Universitet) Handelshögskolans internationella gästprofessorsprogram utgör ett avgörande inslag i strategin att öka andelen internationella lärare och forskare och...

1 januari, 2009

SOM-Institutet samhälle, opinion, medier

Från vänster: Lennart Nilsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull. Foto: Ola Kjelbye Under åren 2009, 2010 och 2011 kommer SOM-institutet...

1 januari, 2008

Religion, Kultur och Hälsa

I vår tid vinner religiösa fenomen och rörelser en allt större samhällelig synlighet. Samtidigt talar tongivande forskare om en frånvaro...

16 mars, 2014

The Culture and Brain Health Initiative

Människan hjärna och nervsystem påverkas ständigt av olika typer av sinnesstimulans från den miljö som vi befinner oss i. En...

1 januari, 2008

Institut för innovation och entreprenörsskap

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (foto: Akademiska Hus) Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) är ett initiativ från Göteborgs Universitet med...

1 januari, 2007

Göteborgs Konstmuseum

August Malmström, Man belyser tavla. (målningen finns på Göteborgs Konstmuseum) En forskningsenhet inrättades 2008 vid Göteborgs konstmuseum, med finansiellt stöd av Sten...