Nyheter

11 mars, 2016

Tiina Rekand – ny gästprofessor

Tiina Rekand blir ny gästprofessor i Neurologisk rehabilitering vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Hon är neurolog och arbetar idag...

10 mars, 2016

Experimentverkstaden Fysikaliska Leksaker 2.0

Experimentverkstaden Fysikaliska Leksaker startades av professor emeritus Per-Olof Nilsson på Chalmers för 18 år sedan och är en banbrytande, prisbelönt...

1 november, 2015

HUR FÖREBYGGS OCH BEHANDLAS SKADOR INOM LÖPNING?

Löpning är en mycket populär sport och fysisk aktivitet i världen och i Sverige. Löpning har många positiva effekter som...

1 november, 2015

Nobel Week Dialogue – Vartannat år i Göteborg

Det övergripande syftet med Nobel Week Dialogue är att stimulera intresset för vetenskap och humaniora och fördjupa dialogen mellan vetenskapen...

1 november, 2015

VETENSKAPSFESTIVALEN 2016 – ART & SCIENCE

Vetenskapsfestivalen är ett nationellt samverkansprojekt mellan akademi, samhälle och näringsliv. Verksamheten är tvärvetenskaplig och ämnesområden som naturvetenskap och teknik blandas...

3 augusti, 2014

DATASPELSPROTOTYP

Sexuell grooming är en av de huvudsakliga processer genom vilken barn blir utsatta för sexuella övergrepp, både utanför nätet och...

16 april, 2014

ALZHEIMER – LEVNADSVILLKOR – GENETIK

I takt med ökad livslängd ökar även antalet individer som drabbas av demens vilket utgör en utmaning för alla åldrande...

18 december, 2013

The Quality of Government (QoG) Instutute

The Quality of Government (QoG) Instutute grundades 2004 av professorerna Bo Rothstein och Sören Holmberg. Det är ett oberoende institut...

18 november, 2013

Birgitta Sandström

Högskolan för scen och musik har tack vare en donation från stiftelsen kunnat anställa universitetslektor Birgitta Sandström som gästprofessor med...

27 april, 2013

Kan ett nyupptäckt virus förklara uppkomsten av cancer?

Cytomegalovirus (CMV) är ett vanligt virus som infekterar och bärs av en majoritet av landets befolkning. Professor Cecilia Söderberg-Nauclér vid...

18 september, 2013

Radikala innovationer för förstärkning av Sveriges ekonomi

Innovation är ett ledord i debatter om hur företagstillväxt kan stärkas, och på vilket sätt Sveriges ekonomi kan vara långsiktigt...

2 januari, 2013

Professur i havsförvaltningsrätt

Havsförvaltning handlar huvudsakligen om att genom planering och beslutsfattande, baserat på ett kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och myndigheter, förebygga och...