Nyheter

23 april, 2020

Stort forskningsanslag

För Stenastiftelsen är forskning kring barn och ungdomars livsmöjligheter ett prioriterat område. För att främja forskningen inom området och möjliggöra...

25 mars, 2019

Universeum öppnar ett publikt visualiseringslabb

Nu genomför Universeum, Nordens mest besökta science center, en storsatsning för att möta nya samhällsbehov. Digitalisering och AI förändrar förutsättningar,...

10 januari, 2019

Vetenskapsfestivalen – Science star invigning

Fotograf: Niklas Bernstone Invigningen 2018 var en enorm succé och lockade över 700 åskådare, Programmet utmanade våra föreställningar om vad...

27 oktober, 2017

Stor satsning på Chalmers Campus Lindholmen

Under tre år kommer Chalmers, tack vare donationsmedlen från Stenastiftelsen, att kunna anpassa lokaler, bygga upp infrastruktur, investera i teknisk...

23 mars, 2017

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

Efter en ryggmärgsskada, som kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning med understödd andning, förändras livet...

27 februari, 2017

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola attraherar några av de mest begåvade studenterna i Sverige. Programmet kombinerar...

29 december, 2016

Gästprofessur i Transplantationsimmunologi

Professorn och överläkaren i klinisk immunologi vid Uppsala universitet, Olle Korsgren, kommer under 2017-2019 att inneha en gästprofessur i transplantationsimmunologi...

11 mars, 2016

Tiina Rekand – ny gästprofessor

Tiina Rekand blir ny gästprofessor i Neurologisk rehabilitering vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Hon är neurolog och arbetar idag...

10 mars, 2016

Experimentverkstaden Fysikaliska Leksaker 2.0

Experimentverkstaden Fysikaliska Leksaker startades av professor emeritus Per-Olof Nilsson på Chalmers för 18 år sedan och är en banbrytande, prisbelönt...

1 november, 2015

HUR FÖREBYGGS OCH BEHANDLAS SKADOR INOM LÖPNING?

Löpning är en mycket populär sport och fysisk aktivitet i världen och i Sverige. Löpning har många positiva effekter som...

1 november, 2015

Nobel Week Dialogue – Vartannat år i Göteborg

Det övergripande syftet med Nobel Week Dialogue är att stimulera intresset för vetenskap och humaniora och fördjupa dialogen mellan vetenskapen...

1 november, 2015

VETENSKAPSFESTIVALEN 2016 – ART & SCIENCE

Vetenskapsfestivalen är ett nationellt samverkansprojekt mellan akademi, samhälle och näringsliv. Verksamheten är tvärvetenskaplig och ämnesområden som naturvetenskap och teknik blandas...