Kulturstipendiater   År: 2022  

Zerjon Abebe

”Jag jobbar med människor, dansen är bara mitt verktyg.”

Zerjon Abebe är dansare och koreograf och en av grundarna av det Göteborgsbaserade, internationella danskompaniet Twisted Feet, liksom av dess akademidel, dansskolan Twisted Feet Dance Academy. Danskompaniet har funnits sedan 2003, dansskolan sedan 2008. Båda verksamheterna har rönt stora framgångar och brutit ny mark för dansen, med uppmärksammade samarbeten och ambitiösa ungdomssatsningar. 2022 inleddes ytterligare en fas i Zerjon Abebes konstnärliga bana då han tillsammans med sin partner, dansaren Nina Kolbrunner, tog initiativ till en ny kreativ plattform och mötesplats med arbetsnamnet Zeni Studio.

Motivering:
Zerjon Abebe är dansare och koreograf och har under två decennier varit en viktig röst i Göteborgs dansliv. Han är en av grundarna av Twisted Feet, både danskompaniet och dansskolan, en akademi som lockar ungdomar från hela Göteborg.

Med föreställningar som Wall Street på Göteborgsoperan och Five Degrees på Stora Teatern, har Zerjon Abebe och Twisted Feet fört in streetdansen på institutionerna. Med konstnärlig nyfikenhet utforskar han både salsa och tango och etablerar nyskapande plattformar.  

För sina pionjärinsatser inom den samtida dansen i Göteborg, sitt öppna sinne och kreativa entreprenörskap, besjälat av att ge fler ungdomar verktyg och möjligheter till konstnärliga uttryck, tilldelas Zerjon Abebe stipendium för 2022 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Zerjon här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2022

 


 

“I work with people; dance is just my vehicle to achieve that.”

Zerjon Abebe is a dancer, a choreographer, and one of the founders of the Gothenburg-based international dance company Twisted Feet and the Twisted Feet Dance Academy. The company has been around since 2003, and the school opened in 2008. Both institutions have broken new ground with their celebrated performances and ambitious youth programmes. In 2022, a new phase in Zerjon Abebe’s artistic career began, when he and fellow dancer Nina Kolbrunner established a new platform, a creative space/meeting place with the working name Zeni Studio.

Motivation:
Zerjon Abebe has been a vital force on the Gothenburg dance scene for two decades. A dancer and choreographer, he is and one of the founders of Twisted Feet, both the company and the school, a popular academy attended by young people from all over the greater Gothenburg region.

With performances such as Wall Street at the Gothenburg Opera, and Five Degrees at Stora Teatern, Zerjon Abebe and Twisted Feet have brought street dance to our cultural institutions. Always open to discover new ground, he explores salsa and tango and establishes new creative platforms.

For his pioneering efforts in contemporary dance in Gothenburg, his open mind and creative entrepreneurship, driven by the desire to give more young people access to both a toolkit and opportunities for artistic expression, Zerjon Abebe is awarded the 2022 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.