Övriga bidrag   År: 2022  

Viktigt stöd till Föreningen KIM – Keep in Mind

Stenastiftelsen fortsätter att ge stöd till Föreningen KIM (Keep in Mind) som ger musikupplevelser för personer med funktionsvariationer. Här ingår allt från ballader till rock och deltagarna skriver egen musik som framförs vid öppna konserter och spelningar på boenden. Föreningen skapar viktiga mötesplatser och möjligheter för enskilda att träffa andra i en kreativ miljö.

Stenastiftelsens bidrag