Forskningsbidrag   År: 2022     750 000 kronor

Vetenskapsfestivalens invigning 2022

Vetenskapsfestivalen – en av Europas största festivaler inom populärvetenskap – invigs den 3 maj med professor Richard Hawkins som huvudtalare. Tack vare stödet från Stenastiftelsen har festivalen kunnat arrangera invigningar i världsklass, invigningar som är öppna för alla. Hälften av biljetterna till invigningen är vikta för gymnasieungdomar. Stenastiftelsen har totalt sedan 2018 bidragit med 9,5 miljoner kr till Vetenskapsfestivalen.

Tema för årets Vetenskapsfestival är Det okända, något som Richard Hawkings knyter an till i sin föreläsning som handlar om vikten av att jaga kunskap under rubriken What shall we tell the Aliens? Vid invigningen medverkar även Farshid Jalalvand, forskare i mikrobiologi, författare och flitigt anlitad av media som expert under coronapandemin.

Se hela programmet för Vetenskapsfestivalen på vetenskapsfestivalen.se

Vetenskapsfestivalen invigs den 3 maj på Gothenburg Film Studios.

Stenastiftelsens bidrag