Övriga bidrag   År: 2010     1 000 000 kr

Vetenskapsfestivalen

foto: Vetenskapsfestivalens logga)

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är ett av Europas största populärvetenskapliga arrangemang. Idén bakom festivalen är att förmedla vetenskap till allmänhet och skola på ett lättillgänglig och intresseväckande sätt samt att erbjuda forskarsamhället en mötesplats. Syftet är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och uppmuntra till högre studier.

Festivalen innehåller ett brett program där forskare och sakkunniga från olika discipliner ges möjlighet att möta allmänhet och skola i såväl traditionella som alternativa miljöer under varierande former.

Temat för Vetenskapsfestivalen 2010  är ”Klimat och hållbar utveckling. ”Vi vill inspirera till nya tankar och reflektioner kring begreppet hållbarhet. Som alltid sätter vi människan i centrum och funderar över våra drivkrafter till förändring. Därför lyfter vi frågor som angår var och en av oss varje dag och visar möjligheter inom forskning och teknik”, säger Anna Forsgren, programansvarig för Vetenskapsfestivalen.

(foto: Dick Gillberg)

Under festivalveckan fylls Göteborg av hundratals debatter, föreläsningar, workshops och experiment. Forskningen flyttar ut på gator och torg, till Nordstans affärscentrum, Stadsmuseet och Chalmers experimentverkstad. Skolprogrammet, som kan sägas vara Sveriges största forskarskola, tar emot över 40 000 elever.

Invigningen ägde rum på Nordstadstorget av professor Christian Azar, utsedd till Sveriges mest inflytelserika person i miljöfrågor. Under festivalen medverkade bland andra Christian Ekberg, innehavare av Stenas professur i industriell materialåtervinning, Nobelpristagaren Elinor Ostrom, representanter för det alternativa Nobelpriset och ”Science Made Simple” från Storbritannien med forskningskommunikation i världsklass. Genom donationen från stiftelsen blev det möjligt att höja festivalens internationella status. Totalt medverkade forskare från femton olika länder.