Forskningsbidrag   År: 2019     4 000 000

Vetenskapsfestivalen – Science star invigning

Fotograf: Niklas Bernstone

Invigningen 2018 var en enorm succé och lockade över 700 åskådare, Programmet utmanade våra föreställningar om vad det är att vara människa i en tid då den tekniska utvecklingen skapar oändliga möjligheter men också kräver eftertanke. Den rankades som en festivalens höjdpunkter. Allt möjliggjort genom en donation av Stenastiftelsen. Vetenskapsfestivalen vill fortsätta på den inslagna vägen och nå ännu fler av den intresserade allmänheten genom science star-invigningar.

2019 är vetenskapsfestivalens tema ”Den svindlande tanken” och arbetet pågår med att hitta intressanta och spännande föreläsare. Ett tänkbart ämne för diskussion och reflektion skulle kunna vara Kritiskt tänkande, fördomar och fakta; ett annat Tänkandet, minnet och erfarenheten. Emotionell intelligens och ekologisk intelligens är också ämnen som det ligger stort fokus på idag.

För 2020 är temat ännu inte fastställt.

Jubileumsåret 2021 är målet att skapa en arenahändelse av rang med vetenskapens stjärnor som diskuterar svindlande ämnen och frågor. De skall borra i komplicerade men allmängiltiga ämnen, som kräver djupgående diskussion och utmanar till nya perspektiv. För att kunna genomföra planerna för vetenskapsfestivalerna 2019-2021 och våga boka talare måste festivalledningen och dess vetenskapliga råd veta att finansieringen är klar. Stenastiftelsen har därför beslutat att donera 1 miljon kronor för åren 2019 respektive 2020 och 2 miljoner kronor för jubileumsåret 2021.