Övriga bidrag   År: 2014     1 000 000 kr

VETENSKAPSFESTIVALEN ANORDNAR EN MAKERSPACE

collaboratory11

Foto: Dick Gillberg

Vetenskapsfestivalen är ett nationellt samverkansprojekt mellan akademi, samhälle och näringsliv. Verksamheten är tvärvetenskaplig och ämnesområden som naturvetenskap och teknik blandas med ekonomi, humaniora, konst och musik. Alla universitet och högskolor i Sverige, men också internationellt, bjuds in att medverka, samverka och förmedla sin forskning.
År 2015 kommer Stenastiftelsen att medverka som arenapartner och ekonomiskt stödja en så kallad Makerspace i Bältesspännarparken. Där finns ett konstant flöde av folk, inte minst ungdomar. Vem som helst kommer att vara välkommen att deltaga, oberoende av förkunskaper och ålder.

Maker-movement är en gräsrotsrörelse som tar avstamp i slöjd-, hantverks- och uppfinnartraditionen, samtidigt som den anammar modern teknologi. Den är orienterad mot alla former av do-it-yourself och do-it-with-others och genomsyras av viljan att praktiskt förstå hur saker fungerar och en önskan att få saker att fungera bättre. Denna nyfikenhet är i sig inget nytt fenomen, det nya är uppkomsten av en uttalad social gemenskap kring nyfikenheten samt uppkomsten av digitala och fysiska platser där kunskap och verktyg delas med nyfikna likasinnade. Dessa platser kallas Makerspaces.. I ett Makerspace sker ett lärande och ett delande av kunskap som man kanske inte hittar i böcker eller ens på nätet. Dessa samarbeten resulterar ofta i innovationer och helt nya kreativa uttryck