Forskningsbidrag   År: 2015     1 000 000

VETENSKAPSFESTIVALEN 2016 – ART & SCIENCE

Vetenskapsfestivalen är ett nationellt samverkansprojekt mellan akademi, samhälle och näringsliv. Verksamheten är tvärvetenskaplig och ämnesområden som naturvetenskap och teknik blandas med ekonomi, humaniora, konst och musik. Under 2016 kommer temat att vara ”Unika men lika” och innehålla programpunkter med anknytning till alla vetenskapliga discipliner. Vetenskapsfestivalen samarbetar med Valand, HDK, Skövde Högskola, Chalmers och olika kreativa nätverk för att kunna erbjuda ett så tvärdisciplinärt program som möjligt. Fokus ligger på barn och ungdomar och förhoppningen är att inspirera dem till vidare studier och på så vis verka som en rekryteringsplattform för akademi och näringsliv.

I Bältesspännarparken kommer Art & Science-arenan att inspirera till samskapande, experimentlusta och innovation och verka i gränslandet mellan kultur, teknologi, hantverk, konst och design samt ha en kunskapsbaserad kärna. Besökarna kommer att erbjudas ett antal olika aktiviteter som kollaborativ konst, scenprogram där samtal kopplas till det som händer på platsen och kvällsprogram med shower, modevisningar, spelningar och performance. I parken kommer en teknikbaserad konstutställning att byggas upp.

logo2