Övriga bidrag   År: 2016     1 545 600 kronor

Utbytesprogram med Fudan University, Shanghai, Kina

Göteborgs universitet har i sin strategiska plan, Vision 2020, satt upp som mål att utveckla alltmer kompletta utbildnings- och forskningsmiljöer samt att ge universitetet en tydligare internationell profil. Tak vare en internationellt inriktad lärarkår får studenterna omfattande internationella utblickar under sina studier och de får också goda möjligheter att delta i utbytesprogram med andra universitet i Europa, Asien och Nordamerika.Ambitionen är att bredda och kvalitetsmässigt säkra utbytesprogrammen genom överenskommelser om fördjupat samarbete med andra universitet. Som ett led i detta undertecknades 2015 ett avtal med School of International Relations and Public Affairs (SIRPA) vid Fudan University i Shanghai, rankat som ett av Kinas fem främsta universitet.

Utbytesprogrammet startar höstterminen 2016 då tre kinesiska studenter kommer till Göteborg och tre svenska studenter åker till Shanghai, som är Göteborgs kinesiska vänort. I Göteborg erbjuds de kinesiska studenterna kvalificerade kurser inom existerande samhällsvetenskapliga Mastersprogram. Inga studieavgifter kommer att utgå eftersom samarbetet grundas på ömsesidighet. För att undvika att kinesiska studenter från mindre bemedlade familjer skall ha ett ogynnsamt läge när det gäller att delta i programmet och för att ge dem praktiska studieförutsättningar som är i nivå med deras svenska studiekamraters, har stiftelsen beslutat att inrätta ett femårigt stipendieprogram avsett för årligen tre kinesiska studenter från Fudan University i samband med studier vid Göteborgs universitet.