Forskningsbidrag   År: 2019     50 000 000 kr

Universeum öppnar ett publikt visualiseringslabb

Nu genomför Universeum, Nordens mest besökta science center, en storsatsning för att möta nya samhällsbehov. Digitalisering och AI förändrar förutsättningar, sammanhang och form för utbildning och kunskapsbildning för individer och för samhället. Det finns behov av att stärka lärandeprocesser kring tekniken bakom visualiseringen och kring olika ämnes-områden där visualisering kan användas för att förklara och beskriva komplexa och abstrakta områden som rymden eller kroppens minsta beståndsdelar.

Lärandet är i centrum när visualiseringstekniken tillgängliggör en stor mängd vetenskaplig öppen data, som i realtid kommer att visas i den planerade visualiseringsdomen på Universeum; men det krävs också ett publikt visualiseringslabb som komplettering till Domen. För att möjliggöra detta har Stenastiftelsen donerat 50 miljoner kronor för byggnation av fysisk miljö, införskaffandet av teknik och utveckling av innehåll till denna miljö. Det behövs fungerande digitala demonstratorer som robusta visualiseringsbord och installationer som driftsätts i det publika visualiseringslabbet och som samtidigt instrumenteras med verktyg för insamling av användardata. Installationerna kommer att möjliggöra unika studier och forskning kring vetenskapskommunikation till allmänheten och till digitalt lärande hos barn och unga.  Professor Anders Ynnerman vid Linköpings Universitet, som har en världsledande position inom forskning kring visualisering, kommer att leda projektet.

Med tanke på att Universeum har mellan 500 000 och 650 000  besökare per år behövs 25 interaktiva stationer. Det skulle göra det möjligt med parallella lärupplevelser för upp till 100 personer. Genom att satsa på ett publikt visualiseringslabb, som når så många besökare, kraftsamlas kompetens och flera aktörer driver utvecklingen framåt. Förhoppningsvis kan lärandet accelereras och därigenom motverka det digitala utanförskapet.

Vid sidan av visualiseringslabben, som kommer att finnas integrerade i flera befintliga lärmiljöer såsom rymden och hälsa, finns planer på ett större labb med ett flertal stationer. Det skulle placeras i den tilltänkta södra tillbyggnaden av Universeum. Den ritas av Wingårdhs arkitekter. Detaljplaneprocessen pågår, projektering har påbörjats och om allt går enligt tidsschemat kommer invigningen att äga rum i slutet på 2021, samma år som Senastiftelsen firar 25 års jubileum.