Forskningsbidrag   År: 2017     550 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola attraherar några av de mest begåvade studenterna i Sverige. Programmet kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. De svenska studenterna kan välja två kurser ur Berkeleys kurskatalog och delta i utbildningen tillsammans med andra Berkeleystudenter; ett utmärkt tillfälle att skaffa sig kontakter och ett internationellt nätverk. Studiebesöken äger rum på intressanta och innovativa företag som Google, Facebook. Tesla Motors och VMWare. Projektarbetena kommer att ske inom gruppen nystartade entreprenöriella företag. Projekten kommer vanligtvis att involvera analyser av olika marknader med målet att utveckla nya produkter och tjänster.

Dr Marcus Helgesson, som är assisterande professor vid institutionen för teknik, management, ekonomi vid Chalmers tekniska högskola och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. De studenter som slutfört tredje eller fjärde året med goda betyg har möjlighet att söka till sommarprogrammet och det är Chalmers International Mobility Office som handlägger ansökningarna. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. Chalmers betalar kursavgifterna till UC Berkeley men övriga kostnader får studenterna stå för själva. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till institutionen för teknik, management ekonomi vid Chalmers tekniska högskola.