Övriga bidrag   År: 2020     609 000 kr

UC Berkeley sommarprogram 2021

På grund ac Covid-19 har utbytet 2021 skjutits upp till 2022.

Det femåriga civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är UC Berkeleys två månader långa sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och projektarbeten knutna till startups i Silicon Valley. Uppskattade studiebesök har exempelvis varit på Google, Facebook, Netflix och Intel. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och tidigare gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley och vid Stanford University är ansvarig för planering och genomförande av programmet.

I slutet av 2020 kommer uttagningen av studenter att äga rum och under början av 2021 skall de välja vilka två kurser som de vill deltaga i och förbereda sina projektarbeten. Till sommarprogrammet 2021 kommer 35 studenter att antas. Chalmers finansierar avgiften till UC Berkeley medan studenterna själva betalar alla övriga kostnader. För att alla behöriga studenter skall kunna delta oavsett personlig ekonomisk situation har Stenastiftelsen för tredje gången lämnat en donation till Chalmers tekniska högskola.

År: 2020

Donation: 609 000 kr