Kulturbidrag   År: 2016     890 000 kr

TOVE JANSSONS VERK I STOR SEPARATUTSTÄLLNING PÅ KONSTMUSEET

Göteborgs konstmuseums stora satsning under 2017 är en separatutställning med verk av den finlandssvenska konstnären Tove Jansson. Som konstnär var hon inte bara mångsidig utan också oerhört flitig. Utställningen kommer att presentera Janssons (1914-2001) breda karriär som konstnär, illustratör, karikatyrtecknare, författare och skapare av Muminfigurerna. Till utställningen kopplas ett omfångsrikt pedagogiskt program med mål att nå barn och unga brett i staden. Den pedagogiska satsningen för Tove Jansson. Lusten att skapa och leva finansieras av stiftelsen. Den inbegriper koncept- och metodutveckling, publikutveckling, genomförande och utvärdering. Museet kommer att erbjuda flera skräddarsydda pedagogiska aktiviteter bland annat:

  • Kreativa workshops och skapande-kurser för barn och unga
  • Knatteöppet med visningar för de allra yngsta
  • Riktade visningar och lektioner för nyanlända göteborgare
  • Fritidsaktiviteter under sport- och påsklov
  • Språkstöd i teckenspråk och de vanligaste nyanlända-språken
  • Aktivt värdskap för fördjupade samtal och ökat publikengagemang
  • Program och föreläsningar för unga vuxna

Göteborgs konstmuseum har arbetat med att knyta museilektioner och pedagogiska aktiviteter till skolans läroplan för att bli ett naturligt komplement till flera skolämnen. Under en lång tid har museet arbetat mot en yngre målgrupp med ”knattar” från förskola och upp till klass 2.  En förmiddag per månad har museet hållit öppet för förskolor att besöka museet på egen hand, något som kommer att intensifieras under utställningen med Tove Jansson. Dessa ”förskoleöppna” förmiddagar kommer att kompletteras med en utveckling av de populära knattevisningarna. Museet kommer då att arbeta med ett koncept som förenar upptäckarglädje och inlärning – nämligen Matte med Mumin. Genom verk och scenografi finns möjlighet att på ett enkelt sätt stimulera upptäckarlusten och låta barnen räkna hattifnattar, följa spåret av Mårran, undersöka hur många träd som finns i skogen osv.

Tove Jansson framstår genom liv och verk som en mycket begåvad och mångsidig person och hon levde ett rikt liv, ofta på tvärs med tiden, med stor integritet och kärlek till arbetet. I relief till den nuvarande situationen i Europa och världen framstår Tove Janssons konst och berättelser som mer aktuella än någonsin. Tove Janssons konst speglar både mångfalden av mänskligheten och hennes djupa förståelse för densamma.

Den totala budgeten för utställningsprojektet är 3 600 000 kr, varav Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bidrar med 890 000 kronor till det pedagogiska arbetet.