Forskningsbidrag   År: 2016     946 717 kr

Tiina Rekand – ny gästprofessor

ladda ned

Tiina Rekand blir ny gästprofessor i Neurologisk rehabilitering vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Hon är neurolog och arbetar idag med spinalskaderehabilitering vid Haukelands Universitetssjukhus i Bergen, Norge. Hennes forskningsområde rör konsekvenserna av spinalskada men hon är även en erkänd forskare kring polio och långvariga neurologiska tillstånd.

Tiina Rekand har i sin forskning följt patienter med spinalskada och arbetat med ny teknik för att de skall få bättre vård och omhändertagande i sin egen hemmiljö. Genom Tiina Rekand får Göteborg en professor med långvarig och omfattande klinisk forskningserfarenhet av spinalskador. Detta kommer att stärka forskning, undervisning och utveckling inom området med förhoppning om framväxt av ett starkt nationellt och internationellt kompetenscentrum.