Forskningsbidrag   År: 2013     2 600 000 kr

The Quality of Government (QoG) Instutute

The Quality of Government (QoG) Instutute grundades 2004 av professorerna Bo Rothstein och Sören Holmberg. Det är ett oberoende institut inom den statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Huvudsyftet är att forska om dels Good Governance bakomliggande orsaker, konsekvenser och egenskaper dels Quality of Government det vill säga pålitliga, icke korrupta, opartiska, kompetenta, offentliga institutioner i synnerhet statliga myndigheter. Forskningsresultaten visar att det finns ett samband mellan QoG och de flesta kriterier för goda levnadsvillkor som politisk legitimitet, överlevnadschanser och sannolikheten att få leva i fred.

QoG institutet har som mål att skapa nationella databaser, som innehåller alla relevanta data som mäter variationerna i QoG liksom data som mäter olika aspekter på välmående som hälsa, barns situation, rent vatten, utbildning, sjukvård liksom människors subjektiva uppfattning om hur de mår, hur nöjda de är. De visar exempelvis sambandet mellan barnadödlighet och graden av korruption och sambandet mellan jämställdhet, goda levnadsvillkor och sannolikheten att barn överlever sin femårsdag. Med tanke på att det finns 800 variabler från 194 länder är möjligheterna nästan oändliga.

Institutet har gjort databanken tillsammans med ett enkelt användarverktyg tillgängliga för allmänhet, media och yrkesutövare på sin hemsida. Särskilt för lärare i samhällskunskap och historia är databanken en stor tillgång. Utnyttjas den i undervisningssituationen får eleverna en god uppfattning om den betydelse tillgången till stora mängder data har. Eleverna lär sig hur teorier, metoder och data samverkar och leder fram till nya spännande infallsvinklar och sätt att tänka på sociala, politiska och ekonomiska frågor.

Institutet planerar att arbeta fram ett informationsmaterial, lärarhandledningar och anordna seminarier för att på så sätt nå skolor, lärare och berörda fackliga organisationer. Kostnaden för projektet som beräknas pågå under två år är 2.6 miljoner kronor.  Huvudansvarig är professor Bo Rothstein.