Kulturbidrag   År: 2022     170 000 kronor

Succé för Bataljonens nyskapande föreställning Lård åf the Ring

Den fria scenkonstgruppen Bataljonen skapar scenkonstproduktioner i bred samverkan med andra kulturgrupper, organisationer och personer med olika erfarenhet av att stå på scen. Under hösten satte de  med stöd av Stenastiftelsen upp föreställningen Lård åf the Ring.

Lård åf the Ring spelades på Stora Teatern i Göteborg för full salong.

Bataljonen har som ambition att nå människor som saknar kreativa platser. Arbetssättet bygger på öppna repetitioner och alla som vill vara med på eller bakom scenen i Lård åf the Ring är välkomna.

Pressmeddelande