Forskningsbidrag   År: 2017     21 000 000 kr

Stor satsning på Chalmers Campus Lindholmen

Under tre år kommer Chalmers, tack vare donationsmedlen från Stenastiftelsen, att kunna anpassa lokaler, bygga upp infrastruktur, investera i teknisk utrustning och datorkapacitet samt möjliggöra projektledning för forskning, innovationsprojekt, utbildning och demonstration. Satsningen går under arbetsnamnet Smart Industry Innovation Lab (SII-Lab).

Fokus ligger på industriell utveckling av produkter och produktion med hjälp av digitalisering, även kallad Smart Industry.  SII-Lab skall vara en öppen och tillgänglig mötesplats för bland andra entreprenörer, produkt- och produktionsutvecklare. Miljön skall kunna erbjuda expertis, tekniska produktionssystem samt utrustning och resurser för uppkopplad produktion. En entreprenör skall kunna förverkliga en produktidé, från idéfas till färdig prototyp. Det skall skapas ett skyltfönster för framtidens digitaliserade företag, som är uppkopplade till en global, digital marknad.

Målet är att SII-Lab på sikt skall attrahera initiativ och forskningsprojekt finansierade av industrin, staten och regionen och bli en nationell resurs med stark internationell samarbetskapacitet, en naturlig testbädd för utveckling och tester av nya produkter, produktionsteknik och för avancerade forskningsprojekt. Med SII-Lab som bas för utbildning och fortbildning underlättas även den kompetensväxling som krävs för att hantera kraftigt ökad industriell digitalisering hos såväl små som stora tillverkningsföretag i Västsverige. Donationen kommer att säkerställa förutsättningarna för en långsiktig och framgångsrik verksamhet inom industriell digitalisering och produktframställning.

Läs gärna fördjupad information om projektet i årsboken från 2018 här.