Övriga bidrag   År: 2014     15 000 000 KR

STOR DONATION TILL NOBEL CENTER

Alfred Nobel hade en tydlig vision med det pris han skapade. Han ville åstadkomma något mer än att belöna insatser inom fysik, kemi, medicin, litteratur och fred. Han skrev i sitt testamente att han ville ge sitt pris åt dem som ”hafva gjort menskligheten den största nytta”. Nobel Center kommer att verka i denna anda och bygga upp sin verksamhet kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred.

Nobel Center skall uppföras på Blasieholmen i Stockholm. Arkitekterna David Chipperfields och Christoph Felgers förslag, en smäcker mässingsbyggnad med ett elegant, tidlöst och vackert yttre uttryck som symboliserar Nobelverksamheten, kommer att stå klar och invigas 2018.
Med en bred publik verksamhet kommer Nobel Center att bjuda in till Nobelprisets unika värld av naturvetenskap, humaniora och fredsarbete. Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser kommer att ligga till grund för centrets utställningar, programverksamhet och medieproduktioner. Nobel Center skall bli en tillgänglig och angelägen mötesplats som stimulerar nyfikenhet och kreativitet.

Att Nobel Center kan komma till stånd är av stor vikt och betydelse för hela Sverige, vilket donationen från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är ett uttryck för. Mottagare av donationen är den nyligen bildade Stiftelsen Nobel Center