Övriga bidrag   År: 2020     3 000 000 kr

Stöd till Bris hjälpverksamhet

Barn, liksom vuxna, är oroliga för utvecklingen med det nya Coronaviruset och vad som händer i världen. När många verksamheter stängs ökar utsattheten för barn, som lever i svåra livssituationer hemma, med ökad risk för familjekonflikter, våld och övergrepp. Många barn är stressade över att behöva sköta skolan hemifrån eller över att inte få gå till skolan för sina föräldrar. Att många verksamheter stängt ned leder också till att vuxna som vanligtvis ser och agerar för barn som far illa blir färre.

 

Förra året hade Bris 27 000 samtal med barn och unga, som ringt till den nationella stödlinjen 116 111. Den psykiska ohälsan ökar och är det vanligaste skälet till att barn kontaktar Bris. Det kan gälla självmord, självskadebeteende, ätstörningar. Många samtal handlar också om våld och övergrepp. Trycket på Bris har i år ökat med 20 procent. Många samtal har Coronarelaterade teman – ökad utsatthet för våld, ökad psykisk ohälsa, ångest, stress, oro för familjemedlemmar och för att själva bli smittade. Bris har därför ökat öppettiderna för att kunna ta emot fler samtal. Donationen från Stenastiftelsen gör att Bris kan förstärka den nationella stödlinjen, som bemannas av utbildade kuratorer och även bredda Bris riktade stöd, som insatser till föräldrar och gruppstöd till barn i särskild utsatthet.

Bris kommer också med hjälp av stödet från stiftelsen att kunna öppna sin första barnrättshubb i Göteborg. Den kommer att bli navet för Bris mobilisering gentemot lokalsamhället. Tanken är att skapa en stark rörelse för barnets rättigheter genom att driva påverkan gentemot politiker och beslutsfattare. Kopplat till hubben kommer Bris att erbjuda föreläsningar, utbildningar och informationsinsatser.