Forskningsbidrag   År: 1997     51 000 000 kr

Stena Center

Stena Center (foto: Chalmers Innovations hemsida)

I mitten av 90-talet uppkom behovet av en företagsinkubator från Chalmers Tekniska Högskola. Man arbetade fram en affärsplan och sökte finansiering från olika regionala industrier för att kunna verkställa planen. Genombrottet kom 1997  genom en donation på 51 miljoner kronor från Stenastiftelsen.

Donationen utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation och möjliggjorde utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamheten vid Chalmers. Chalmers Innovation är således en av Sveriges äldsta inkubatorer. Donationen användes framförallt till att investera i fastigheten Holtermanska Sjukhuset som kom att bli Stena Center. Det är idag en plats där idéer och entreprenörer utvecklas och företag bildas.

(text hämtad från Chalmers Innovations hemsida)

www.chalmersinnovation.com