Övriga bidrag   År: 2012     130 000 kr

Steinwayflygeln på Ljungskile Folkhögskola renoveras

1974 skänkte skeppsredare Sten A Olsson personligen en Steinwayflygel till Ljungskile folkhögskola. Han har alltid talat med värme om skolan och poängterat den stora betydelse Ljungskile folkhögskola haft för honom genom livet. Tiden som elev där glömmer han aldrig.

Flygeln har använts både för konserter och i undervisningen och tack vare instrumentets mycket höga kvalitet har flera kända pianister valt Ljungskile folkhögskola som konsertplats. Det har varit till stor glädje inte bara för skolans elever utan också för den musikintresserade allmänheten.
Efter 40 års flitig användning behövde flygeln renoveras; anslag och mekanik hade försämrats. En totalrenovering skulle kosta 130 000 kronor, något som skolan inte hade pengar till.
Tack vare en donation från stiftelsen är flygeln nu iordninggjord och i samma skick som en helt ny Steinwayflygel. En investering mer än väl värd pengarna.