Forskningsbidrag   År: 2009     1 500 000 kr

SOM-Institutet samhälle, opinion, medier

Från vänster: Lennart Nilsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull. Foto: Ola Kjelbye

Under åren 2009, 2010 och 2011 kommer SOM-institutet att genomföra projektet “Kultur, hälsa och personlighet: studier av den svenska befolkningen”. Syftet är att belysa samspelet mellan å ena sidan hälsa och välbefinnande och å andra sidan kulturvanor och livsstilar under kontroll för personlighetsfaktorer. Huvudinriktningen är på nationella förhållanden, men även regionala variationer kommer att undersökas. Avsikten är att projektet skall genomföras dels genom analys av tidigare SOM-undersökningar dels genom nya datainsamlingar inom ramen för tre kommande SOM-undersökningar 2009-2011.

Den första datainsamlingen företogs inom ramen för 2009-års nationella SOM-undersökning. 3000 personer erhöll ett frågeformulär med särskild inriktning på kulturvanor, livsstilar, hälsa och personlighet. Genom samverkan med avdelningen för socialmedicin vid Sahlgrenska Akademin och med Statens kulturråd kunde en rad fördjupande frågor om såväl hälsa som kultur ställas.

På ett seminarium 2010 presenterades analyser av hälsofrågorna som kommenterades av experter från avdelningen för socialmedicin. När det gäller prövningen av den helt nya frågan om personlighet hölls senare ett seminarium med professor Petter Gustafsson, Karolinska Institutet och professor Claudia Fahlke, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Det test som genomförts visade att frågan fungerat oväntat bra och fångade upp de fem dimensioner som var avsedda att mätas.

För 2010/2011 är det två uppgifter som står i centrum. Den ena är en detaljerad sambandsanalys mellan kulturvanor, subjektiv hälsa och typer av individer baserad på befintliga data från de nationella SOM-undersökningarna. Den andra är datasamling II inom ramen för den nationella SOM-undersökningen hösten 2010.

Ansvariga för projektet är professor Sören Holmberg och professor Lennart Weibull, båda vid Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet.