Övriga bidrag   År: 2013     1 000 000 kr

Resestipendier 2013

Igår delades diplom ut till 2013 års stipendiater vid en ceremoni i Dicksonska Palatset i Göteborg

På bilden stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson omgiven av 24 av de 49 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2013.

Foto: Magnus Gotander

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en femårsperiod med början 2012 en miljon kronor per år till resestipendier. Under år 2013 har 49 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna skall i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.

Stiftelsens satsning är tänkt att pågå i fem år i samma omfattning, d v s med 25.000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år. Resorna varierar såväl vad gäller mål som längd. 2013 års studenter har besökt universitet och lärosäten i hela världen, bl a USA, England, Kina, Norge, Sydafrika, Australien, Nepal och Indien.

”All forskning gynnas av ett internationellt perspektiv. Det har stiftelsen tagit fasta på och satsar därför på att genom resestipendier underlätta för studenter att för lägga delar av sina studier utomlands. Hittills har totalt 87 studenter rest över hela världen för att studera vid utländska universitet och vi har fått många bevis för goda resultat och personlig nytta för de enskilda studenterna. Ett stort antal värdefulla kontakt er har dessutom knutits som generellt gynnar lärosätena på hemmaplan,” konstaterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande.

2013 års stipendiater från läkarprogrammet är:  Caroline Samuelsson    Karl Bohlin   Josef Berge   Charlotte Riese   Kanya Said  Sara Mattsson   Parisa Hajjari   Andreas Björnberg   Johan Johansson   Peter Alpsten  Erik Thurin   Emma Holtz   Frida Emilson   Linda Forsberg   Stina Lyngmark   Kim Toss   Hanna Hultquist   Johan Lorentzon

2013 års stipendiater från apotekarprogrammet är: Behshta Aziz   Sandra Barhebréus   Josefine Carlsson   Alma Hrnjadovic   Nadia Jaber   Jonathan Jansson Åkerberg   Nilofar Jaybari   Felicia Lennerås   Ida Lilja   Hannes Mattsson  Lina Stark   Caroline Wasén   Katrine Younan   Jenifer Yousef   Marina Draganoi  Johanna Gustafsson   Pari Mahammad   Maria Mårdh   Usama Saleem   Malin Sténhoff       Nina Taher Nasabi   Niclas Tamminen Lindqvist   Charles Van Loo   Niklas Werner   Sara Zabihi

2013 års stipendiater från Handelshögskolan är: Karin Berg   Ingvild Nylökken

2013 års stipendiater från Chalmers är: Tina Inge   Ulrich Frye   Jonas Otterheim   Victor Åkerlund