Övriga bidrag   År: 2012     1 000 000 kr

Resestipendier 2012

 

Under 2012 har 38 studenter, främst blivande läkare och apotekare men också fem studenter från innovations- och entreprenörskapsprogrammet vid Handelshögskolan och en från religionsprogrammet vid Göteborgs universitet, fått resestipendier på 25 000 kronor. Det har gjort det möjligt för dem att göra sitt examensarbete vid ett utländskt universitet i så vitt skilda länder som Sydafrika, Nepal, Japan, Kina och USA. Urvalet av studenter har skett genom ett noggrant förfarande där tidigare studieresultat, personlig lämplighet och det planerade examensarbetet granskats och värderats.

 Stipendiater och gäster samlade i Dicksonska palatset.

I det vackra Dicksonska palatset vid Heden ägde den högtidliga stipendieceremonin rum. Sedan studenterna och gästerna samlats i den magnifika trapphallen hälsade stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson alla välkomna. Hon höll ett kort tal och berättade om stiftelsens uppdrag och verksamhet och att den bildats på hennes fars 80-årsdag.

Unga musiker underhåller.  

Madeleine Olsson Eriksson gratulerar en lycklig stipendiat.

Till tonerna av triumfmarschen ur operan Aida tågade sedan alla uppför den pampiga trappan till spegelsalen där borden stod dukade. Där delade Madeleine Olsson Eriksson ut diplom till studenterna, gratulerade dem till deras fina studieresultat och önskade dem lycka till i framtiden.

Därefter följde en god måltid och runt borden skålades det för både studenterna och stiftelsen. Några av studenterna berättade sedan om sin vistelse och vad arbetet vid ett utländskt universitet inneburit. Det var spännande att få höra Björn Niklasson, som varit på Nya Zeeland och forskat, berätta om modellering och nya datasystem och Irem Soydan, som rest till Bangalore i Indien, redovisa framgångsrika innovationsexempel i tillväxtländer.

Anders Werner berättar om sin resa till Nepal.

Anders Werner, som går läkarprogrammet, hade varit nio veckor i Nepal där han studerat lunginflammation hos barn från fattiga miljöer. En intressant iakttagelse han gjort, var att flickor var mycket sjukare än gossar innan föräldrarna tog dem till sjukhus.

Samtliga studenter vittnade om den stora nyttan av nya erfarenheter, värdefulla kontakter och personlig utveckling. Man talade också om möjligheterna att på hemmaplan återanvända sina nyvunna kunskaper i sina ordinarie verksamheter och nätverk.

Till sist avslutade professor Agneta Holmäng, som varit en av initiativtagarna till resestipendierna, ceremonin med att tacka stiftelsens ordförande och önska studenterna lycka till med deras fortsatta studier.

2012 års stipendiater  tillsamman med stiftelsens ordförande. 

2012 års stipendiater från läkarprogrammet är: Christian Alex   Sigge Andersson   David Borkmann   Clara Ellsinger   Johanna Elvesund Anders Forselius   Markus Gärtze   Elin Hammarlund   Carl Jacob Holmberg   Maria Jivegård  Henrik Johansson   Josefine Lake   Martin Lindgren   Per Lundberg  Alaa Mejaddam  Simon Nyeboe   Marcus Runsvik Nordstrand   Alexander Sonck   Anders Werner Björn Wertman

2012 års stipendiater från apotekarprogrammet är: Fatme Faraj   Linda Grahn   Emelie Janefjord Peia Lee   Liza Minnhagen   Björn Niklasson  Jennie Paulsson   Linda Rundberg   Sanaz Sabeti Nojdeh Sadat Julia Sjödin                         Charoula Strachini  Wenhao Wu

2012 års stipendiater från Handelshögskolan är: Fabian Angard   Fredrik Hillerström   Max Hjalmarsson   Irem Soydan  Axel Wiland

2012 års stipendiater från Göteborgs universitet – litteraturvetenskap/religion: Elin Thorsén

(Fotograf: Magnus Gotander)