Forskningsbidrag   År: 2008     9 000 000

Religion, Kultur och Hälsa

I vår tid vinner religiösa fenomen och rörelser en allt större samhällelig synlighet. Samtidigt talar tongivande forskare om en frånvaro av meningsgivande berättelser, riter och symboler
och WHO definierar hälsa inte bara som frånvaro av sjukdom utan något som rör hela människans existens.

När frågor om religion och hälsa åter berör varandra – som de har gjort historiskt – blir det viktigt att undersöka vilken roll religion spelar för förståelsen av kultur och hälsa och tvärtom. En diskussion om kultur och hälsa som inte tar hänsyn till religionens såväl konstruktiva som destruktiva potential riskerar att försumma utforskningen av viktiga dimensioner av människans verkliga situation idag.

Religion, kultur och hälsa har som forskningsprogram en unik profil som innehållsligt består i dess betoning av religion som konkret fenomen, intimt förknippat med samtida föreställningar om kultur och hälsa, akademiskt i samverkan mellan litteraturvetenskap, statsvetenskap och teologi samt praktiskt i dess inriktning mot en konkret dialog med olika relevanta institutioner i samhället.

Kontaktpersoner: professor Ola Sigurdson, professor Yvonne Leffler

(texten är hämtad från Göteborgs Universitets hemsida)

www.balder.hum.gu.se