Kulturstipendiater   År: 2008  

Pierre Torwald

Pierre Torwald är trumpetare, men med naturtrumpeten som sin specialitet. Av detta följer att han ofta kan höras i den form av barockmusik där trumpetstämmorna virvlar fram i virtuosa mönster. Men det hindrar honom inte att också använda sin enorma instrumentala skicklighet i musik skriven ändra fram i vår egen tid.

Läs mer om Pierre Torwald