Kulturstipendiater   År: 2017  

PER KESSELMAR

KONSTNÄREN PER KESSELMAR

”Minsta lilla förändring i rummet får betydelse. I grunden är det just det jag är ute efter: att skärpa perceptionen, förhöja känsligheten och mottagligheten för sinnesintryck.”

Med tunna, tunna lager av valsad, genomsiktlig färg får konstnären Per Kesselmar de vita och gråa ytorna att vibrera och förändras genom ett underliggande, oscillerande ljus som bara långsamt avger sin strålning.


Läs en intervju med Per i årskatalogen 2017 här.
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Fotograf: Peter Claesson