Kulturstipendiater   År: 2012  

Per Ivarsson

Per Ivarsson har trumpet som sin passion och som sitt uttrycksmedel. Han är utbil­dad i Tyskland och har, efter fullbordade studier, vid hemkomsten till Sverige och några års tjänstgöring i Malmö symfoni-orkester fått tjänsten som solotrumpetare hos Göteborg Symfoniker. Per Ivarsson har i sin nya roll omedelbart utmärkt sig ge­nom att i ytterst krävande partier visa prov på enorm teknisk skicklighet och fullstän­digt överdådig klangrikedom inom trum­petens hela register. Per Ivarsson har vidare stor förmåga till musikalisk karaktäristik, vilken grundar sig i gedigna musikteore­tiska kunskaper. Dessa värdefulla egen­skaper gör honom till en värdig mottagare till stipendium ur Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)