Kulturstipendiater   År: 2023  

Olof Marsja

”Att bara sitta vid ett skrivbord har aldrig fungerat för min del, jag måste vara i en verkstad och få jobba med händerna.”

I konstnären Olof Marsjas bildvärld möts historia, samiska hantverkstraditioner, samtid och framtid utan inbördes hierarkier. De tredimensionella, skulpturala verken är ofta sammansatta av helt skilda, till synes svårförenliga material. Utsågade, huggna eller snidade detaljer i trä växer vidare i metall, glas, textil, plast, gips, läder eller renpäls. Bearbetade ytor fogas till upphittade föremål eller fynd från naturen och förenas i en suggestiv och lekfull assemblageteknik där det motsägelsefulla och föränderliga sätter fantasin i omlopp.

Motivering:
Olof Marsja arbetar undersökande med skulpturala installationer där tvetydiga material förenas med inre erfarenheter och motivkretsar från en mångbottnad omvärld.

Konstnärskapet tar fasta på människans koppling till naturen, samt hur våra språk och våra kroppar traderar minnen, tystnader och motstånd. Ibland är tonen återhållen och stillsamt reflekterande, ibland våldsam och dramatiskt visuell. Arkaiskt kraftfulla former i brons, glas och trä möter vardagliga material som solblekta plastkassar, trasiga presenningar och bortslängda Gore-Tex-jackor.

För ett konstnärskap som visar på kulturell sammanflätning och effektfull splittring, men som också skapar nya gåtfulla helheter, tilldelas Olof Marsja stipendium för 2023 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Olof här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2023

 


 

”A desk job is not for me; I need to be in a workshop and work with my hands.”

In the art and imagery of Olof Marsja, history, Sámi craftmanship traditions, as well as the past and the present all exist without any ranking. The three-dimensional, sculptural works are generally created out of disparate materials that at first appear incompatible. Sawn, chiselled, or carved details in wood flow into metal, glass, textile, plastic, plaster, leather, or reindeer fur. Processed surfaces are fused to “found objects” or organic finds, all melded with a suggestive and playful assemblage technique where contradictions and transformations ignite the imagination.

Motivation:
Olof Marsja is a sculptural explorer whose ambiguous installations fuse disparate materials with inner musings and experiences stemming from multifaceted societal motifs.

His art addresses humankind’s intrinsic connection to nature, and how our languages and our bodies pass on memories, silences, and resistance.

At times, the tone is quietly reflective and restrained. At others, it is violent, dramatically visual. Forceful archaic shapes in bronze, glass, and wood encounter mundane objects like sun-bleached plastic carrier bags, torn tarpaulins, and discarded Gore-Tex jackets.

For art that highlights cultural conflation and effective fragmentation while also creating new, intriguing entities, Olof Marsja is awarded the 2023 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.

Foto: Stenastiftelsen, Peter Claesson. För mer högupplösta foton, vänligen kontakta birgitta@plyhm.se. Vid användning v.v. ange Stenastiftelsen / Peter Claesson.