Forskningsbidrag   År: 2015     4 500 000 kronor

Nobel Week Dialogue – Vartannat år i Göteborg

Det övergripande syftet med Nobel Week Dialogue är att stimulera intresset för vetenskap och humaniora och fördjupa dialogen mellan vetenskapen och samhället i övrigt. Konferensen är kostnadsfri för besökarna och alla är välkomna. Varje år tar man sig an en stor global fråga och 2021 lyftes staden som fenomen samtidigt som man utforskade möjliga framtidsvisioner för människans urbana liv – allt under temat The City of the Future. 

Under den årliga Nobelveckan deltar årets Nobelpristagare i ett antal aktiviteter innan de den 10 december mottar sina Nobelpris. År 2012 utökades Nobelveckan med ett nytt evenemang, Nobel Week Dialogue. Det är en dag av föreläsningar och paneldiskussioner där en utvald grupp ledande forskare, beslutsfattare och tänkare från hela världen genomför ett antal seminarier med ett aktuellt vetenskapligt/tvärvetenskapligt tema. Med detta evenemang vill Nobelsfären fördjupa dialogen mellan forskarsamhället och det övriga samhället i frågor som är viktiga ur ett globalt perspektiv.

Nobel Week Dialogue äger rum vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg. Temat för årets evenemang, som äger rum den 9 december på Svenska Mässan i Göteborg, är ”The Future of Intelligence”. För att nå så bred publik som möjligt är konferensen kostnadsfri för besökare, live-streamas till en global publik och spelas in för TV-sändning och digital nedladdning. Stiftelsen stöder Nobel Week Dialogue med 1.5 miljoner kronor åren 2015, 2017 2019 då Nobel Week Dialogue äger rum i Göteborg.

AlfredNobel2

Stenastiftelsens bidrag