Forskningsbidrag, Övriga bidrag   År: 2021     1 000 000 kronor

Nobel on Tour

Nobelpriset står i fokus med dess grundläggande idé om att människor kan göra världen bättre genom vetenskap, litteratur och fredsarbete. Konceptet kommer att innehålla en utställning, publika program samt material för lärare och elever. Nobel Prize Museum (Nobelprismuseet) bjuder in till utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om vår tids stora frågor. Genom filmer, podcast-serier och unika föremål möter besökarna de frihetskämpar, författare och forskare som mottagit Nobelpriset och bidragit till mänsklighetens största nytta.

Våren 2021 planerar Nobelprismuseet att i samarbete med Universeum premiärlansera projektet Nobel on Tour i Göteborg. Syftet är att med utgångspunkt i Nobelpristagarnas idéer visa kraften i människans outsinliga kreativitet och nyfikenhet och belysa Nobelprisets grundläggande idé om vikten av kunskap, upplysning, humanism och fredsarbete. Projektet består av flera delar som riktas mot olika målgrupper och omfattar utställningar, skolprogram, vandringsutställningar, programverksamhet, TV-inspelningar och podcastserier.

I maj 2021 öppnas vandringsutställningen For the Greatest Benefit to Humankind. Utställningen visar genom olika tematiska avsnitt hur Nobelprisbelönade arbeten under det gångna seklet gjort världen till en bättre plats och berikat våra liv. Den vänder sig till en bred publik med särskilt fokus på barnfamiljer och skolklasser. Universeum och Nobelprismuseet kommer gemensamt att ta fram elevmaterial och i samarbete med skolor i regionen erbjuda skolprogram och läraraktiviteter.
Nobelpristagare och experter inbjuds att delta i paneldebatter, intervjuer och modererade samtal. Programmens format, inramning och storlek på publik styrs av innehållet och föreliggande förutsättningar. Fysiska möten kompletteras med produktion för publicering på digitala kanaler.

Genom stiftelsens donation på en miljon kronor går det att producera en komplett utställning och inte endast en mindre utställningsmodul. Med bidraget från Stenastiftelsen kan omfånget och kvaliteten på vandringsutställningen höjas och det blir möjligt att genomföra en programpunkt med efterfrågade talare och skapa en inramning på hög nivå för besökare både fysiskt och digitalt. Dessutom kan ett stort antal skolor i Göteborgsregionen få del av skolerbjudandet via fysisk eller digital interaktion.

År: 2021

Donation: 1 000 000 kronor

Stenastiftelsens bidrag