Övriga bidrag   År: 2013     200 000 kr

Niels Bohr

Nobelmedia, som är ett dotterföretag till Nobelstiftelsen, anordnar i december 2013 ett program för allmänheten på Chalmers i Göteborg.  Förra året, då arrangemanget ägde rum i Stockholm, handlade det om den genetiska revolutionen. I år är temat energi. Inte oväntat är det Niels Bohr och hans verk, som var startpunkten för den moderna kvantfysiken, som får inleda programmet.

För två år sedan firades 100-årsjubiléet av den första riktigt stora internationella konferensen där den tidens största inom fysiken, som Albert Einstein, Marie Curie och Ernest Rutherford, deltog. Två av de Nobelpristagare som kommer att medverka på Nobelstiftelsens temadag på Chalmers, David Gross och Alan Heeger, uppträdde i samband med jubileumskonferensen i dramat Copenhagen skriven av Michael Frayn. Heeger spelade Bohr, Gross uppträdde som Heisenberg och Fiona Shaw, som är en berömd Shakespeareskådespelerska, gestaltade fru Bohr.

Copenhagen, som hade premiär i London år 1998, är baserad på en händelse som inträffade år 1941 då Nobelpristagaren Werner Heisenberg kom till Köpenhamn för att diskutera med sin gamle läromästare Niels Bohr. Pjäsen söker rekonstruera den dialog som Heisenberg och Bohr hade och som ingen av dem någonsin berättade till fullo om. Det enda som eftervärlden vet är att den intima vänskap som funnits före mötet försvann.

Frågorna är många. Diskuterade de möjligheten av ett tyskt atombombsprogram? Försökte Heisenberg finna ut vad Bohr visste om vad som hände i USA? I pjäsen följs flera olika möjliga linjer.

Genom en gåva till Chalmers från stiftelsen kommer nu göteborgarna att kunna se föreställningen Copenhagen med Gross, Heeger och Shaw i rollerna och med regi av Nancy Kowalek, professor i drama i Santa Barbara USA.

Föreställningen kommer att ges på Chalmers i anslutning till Nobeldagen. Därefter planeras en paneldiskussion med deltagande av bland andra Michael Frayn.

David Gross är teoretisk fysiker och professor vid University of California i Santa Barbara. Han fick 2004 års Nobelpris tillsammans med David Politzer och Frank Wilczek för upptäckten av asymptotisk frihet i den starka växelverkan.

Alan Heeger är fysikalisk kemist och professor vid University of California i Santa Barbara. Han fick 2000 års Nobelpris i kemi tillsammans med Alan McDiarmid och Hideki Shirakawa för upptäckten och utvecklandet av ledande polymerer.

Fiona Shaw är en irländsk skådespelerska och teaterdirektör. Hon är känd för sina Shakespearetolkningar och för sin roll som moster Petunia Dursley i Harry Potterfilmerna.