Kulturstipendiater   År: 2013  

Nathalie Djurberg och Hans Berg

Nathalie Djurberg och Hans Berg är ett konstnärspar. Inte som Gilbert & George eller Jane & Louise Wilson eller ens Elmgreen & Dragset. Inte så konvergenta, mera komplementära. Var och en vet vad den andre ska göra. Animation och musik är två olika uttryck men de förenas likväl i deras gemensamma arbeten i en symbios där ingetdera kan avvaras, utan att samspelets helhet – och tvetydighet – går förlorad.

Efter flera års projicerat samarbete transformerar sig nu deras filmer ut i rummet, blir till tredimensionella skulpturer, installationer och, på sätt och vis, scenografier. Här möts de på samma scen, här beträder de samma okända mark och söker sig vidare i det de själva kallat en ”produktiv skräck”.

Djurberg & Berg tillhör idag de mest uppmärksammade – och därmed mest utsatta – konstnärerna på den internationella konstscenen. Men deras ”brutala ömsinthet” gör sig inte alltid i strålkastarsken. Deras verk har en intimitet som inte skriker, utan samtalar, med var och en av oss, en i taget. Det motsägelsefulla i deras verk får inte bli entydigt. Det är ibland för mycket på en gång att hantera för oss överrumplade betraktare, men så är det också mycket som står på spel. När man inbillar sig att man har allting klart för sig, kan man lyckligtvis köra filmen en gång till. Bara för att konstatera att man fått allting om bakfoten. För ett konstnärskap i ständig utveckling tilldelas Nathalie Djurberg och Hans Berg stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)

Artikel från Barnebys, publicerad 15 maj 2016 Läs här