Övriga bidrag   År: 2014     30 000 kr

MUSIK FÖR OCH MED FUNKTIONSHINDRADE

Keep In Minds minifestival 2014a Keep In Minds minifestival 140425 037

Föreningen KIM har under många år spelat för förståndshandikappade runt om i Göteborgsområdet. För att alla skall ha möjlighet att delta är inträdet gratis och musikerna tar aldrig betalt. Föreningen KIM skapar på så sätt mötesplatser där människor både med och utan funktionshinder kan dela den musikaliska upplevelsen. Både föräldrar och personal har vittnat om den glädje detta innebär för de funktionshindrade, hur de vågar öppna sig.

Stiftelsen har stött verksamheten under flera år och tack vare bidragen har två band med många funktionshindrade medlemmar kunnat medverka under konserter och på minifestivaler.  I våras uppträdde bland andra The Gården Bänd, som är en del av föreningen KIM, under en uppskattad konsert i Kungälvsparken.