Kulturstipendiater   År: 2009  

Mikael Holmlund

Mikael Holmlund är i första hand pianist, med utbildningen förlagd till Oslo och Hannover med Jens Harald Bratlie och Einar Steen-Nökleberg som lärare. Men han har också sedan unga år spelat orgel, vilket han för närvarande utvecklar vidare genom kyrkomusikaliska studier vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Mikael Holmlund har framträtt på många olika håll i världen, både som solist och ackompanjatör. I den senare rollen, och som instuderingslärare, har han bland annat varit verksam vid Baratt Dues Musikkinstitus speciella satsning Unga talanger.

Foto: Niclas Löfgren