Övriga bidrag   År: 2016     500 000 kronor

Maskrosbarn

P1010663

Foto: Maskrosbarn

De ungdomar som Maskrosbarn vänder sig till lever med föräldrar som har ett missbruk eller en psykisk sjukdom, är mellan 13-18 år och bor i Västra Götaland. Verksamheten syftar till att ge ungdomarna trygghet och kontinuerlig stöd över tid och de får kunskap om sina rättigheter i kontakt med myndigheter. Maskrosbarns socionomer arbetar som Barnombud och följer med ungdomarna som stöd i kontakten med socialtjänsten. Målet för barnombudet är att hjälpa ungdomen att göra sin röst hörd och våga berätta om sin hemsituation för socialtjänsten, vilket ofta leder till att den unge blir placerad i familjehem och våldet kan upphöra. Ungdomarna kan komma i kontakt med Barnombudet via socialtjänsten eller frivilligt.

Varje torsdagskväll äter ungdomarna och vuxna middag tillsammans, gör olika aktiviteter och samtalar. Aktiviteten är helt frivillig och öppen för alla ungdomar som tillhör målgruppen. Ungdomarna får också möjlighet att samtala med en kurator. Samtalen är strukturerade med tillhörande övningar. Ungdomarna erbjuds också internetstöd. Föreläsningar genomförs på skolor, för elever på grundskola och gymnasium samt för vuxna som arbetar med barn. Föreläsningar för elever är alltid kostnadsfritt.

Verksamheten i Göteborg har ansvar för rekrytering, utbildning och handledning av alla volontärer som arbetar inom Maskrosbarn. Rekryteringen görs genom att de sökande skickar cv och personligt brev, intervjuer och rekryteringskväll. Utbildningarna görs över helger, 3-4 utbildningstillfällen per år. Volontärerna får uppdrag i verksamhetens olika stödprojekt, inom internetstöd, läger, som coacher eller ledare för olika aktiviteter. Varje år utbildas ett 50-tal volontärer.

Stenastiftelsens bidrag