Kulturstipendiater   År: 2020  

MARTIN SOLYMAR

”Hur skulle en runsten te sig i en tropisk kontext? Vad hade hänt om vikingarna hade nått Amazonas?”

Martin Solymar är baserad i Göteborg och gick på Valands konsthögskola 2007 – 2012. I hans konst möts intresset för nordisk mytologi och erfarenheterna av karibiska föreställningsvärldar, musikkultur och religiösa praktiker. De många resorna på den latinamerikanska kontinenten och de starka intrycken av de lokala musikstilarna, gestaltas i ett narrativt måleri där eviga mänskliga frågor speglas i de olika platsernas specifika förutsättningar, i landskapen och naturen.

Motivering:
Med känsliga nyanser och transparenta lager gestaltar Martin Solymar ett tillstånd som tycks vara upplöst, hallucinatoriskt och tvetydigt. Rituella objekt och mytiska gestalter blir bärande element i en poetisk bildvärld som inte kan hänföras till en specifik geografisk plats eller tidsålder. Målningarna som vid en första anblick kan te sig abstrakta växer vid ett närmare utforskande fram i fragment som bildar mångbottnade berättelser och skapar nya rum och landskap.

För ett vibrerande och narrativt måleri där teknik, form och innehåll ständigt drivs framåt tilldelas Martin Solymar stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Martin här
Och här finns en länk till hela Årsboken 2020