Kulturstipendiater   År: 2023  

Martin Hederos

”Jag följer min intuition och ser mig i grunden som spelman, någon som har det i fingrarna.”

Pianist, violinist, arrangör och kompositör. Den mångsidige och multibegåvade musikern Martin Hederos rör sig obehindrat mellan olika genrer och stilar, men lämnar alltid ett igenkännbart, individuellt avtryck. Fältet är brett –  rock, jazz, improvisation, folkmusik, klassiska tonsättare, pop, visor, film- och teatermusik. Eller samarbeten där text och musik kombineras, som i Osebolprojektet med författaren Marit Kapla, också hon en av Stenastiftelsens kulturstipendiater 2023.

Motivering:
Musikern och kompositören Martin Hederos har under snart tre decennier satt starka avtryck i det svenska musiklivet: som medlem i band som The Soundtrack of Our Lives, Tonbruket och Hederosgruppen, som efterfrågad duopartner, som kompmusiker till namnkunniga artister, som bandledare och som kompositör av musik till film och TV-serier.

Martin Hederos huvudinstrument är klaviaturer och piano, men hans första instrument var fiol och han har starka rötter i den värmländska spelmansmusiken. Genremässigt rör han sig fritt mellan rock och pop, jazz och klassiskt, alltid med sitt eget sparsmakade uttryck, där ”less is more”.

För sin musikaliska lyhördhet, lyriska ton och genreöverskridande musikalitet, tilldelas Martin Hederos stipendium för 2023 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Martin här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2023

 


 

”I follow my intuition and see myself as basically a fiddler, someone who has it in their fingers.”

Pianist, violinist, arranger, and composer. The multi-talented and versatile musician Martin Hederos moves freely between various genres and styles, though always leaving his distinctive signature.  It’s quite a range: rock, jazz, improvisation, folk music, classical composers, pop, ballads, music for the screen and the stage. Or collabs combining words and music, such as the Osebol project with Marit Kapla, another 2023 Stena Culture Scholarship recipient.

Motivation:
Musician and composer Martin Hederos has, for nearly three decades, made his mark on the Swedish music scene: as a member of bands such as The Soundtrack of Our Lives, Tonbruket, and Hederosgruppen, as a popular duo partner, as an accompanist to acclaimed artists, as a bandleader, and as a composer of music for film and television productions.

He mainly plays piano and keyboards, but the first instrument Martin Hederos  learned to play was violin, providing him with musical roots in the folk fiddle tradition of Värmland. When it comes to genres, he moves freely between rock, pop, jazz, and classical music, always expressed in his distinctive “less is more” manner.

For his melodic perceptiveness, lyrical tone, and a musicality that transcends genres, Martin Hederos is awarded the 2023 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.

Foto: Stenastiftelsen, Peter Claesson. För mer högupplösta foton, vänligen kontakta birgitta@plyhm.se. Vid användning v.v. ange Stenastiftelsen / Peter Claesson.