Kulturstipendiater   År: 2019  

MARTHA OSSOWSKA PERSSON

”Man måste lita på det man gör. Annars kan man inte ta sig själv på allvar.”

Konstnären Martha Ossowska Persson tog sin masterexamen på Valands konsthögskola i Göteborg 2014. Hennes akvareller i stora format har ofta den mänskliga kroppen, och i synnerhet handen, som motiv. Beröring och taktilitet, en kroppslig ordlös kommunikation, avstånd och glipor, fångas i bilder där nivåerna överlagrar varandra. Det blir både ett yttre och inre landskap, ett sätt att förstå sig själv och omvärlden.

Motivering:
Martha Ossowska Persson skildrar i sina storskaliga akvarellmålningar den mänskliga kroppen. Ofta är den plötslig och oförutsägbar, ibland undanglidande och svårfångad, upplevd mellan sensualism och melankoli. Med en unik känslighet för nyanser och detaljer undersöker konstnären det som är omöjligt att berätta om: varandet genom kroppens tyngd och lätthet, samt den fysiska erfarenheten som ett föränderligt och hisnande landskap.
För ett konstnärskap som med levande blick och idémässigt djup visar på kroppens laddade förbindelse med världen tilldelas Martha Ossowska Persson stipendium för 2019 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Martha i årskatalogen 2019 här.

För foton v.v. ange källan "Fotograf Peter Claesson, Stenastiftelsen".