Kulturstipendiater   År: 2023  

Marit Kapla

”När människor får möjlighet att berätta om sådant som betyder något för dem måste man lyssna inte bara till de enskilda orden, utan också till hur de sägs.”

Författaren och journalisten Marit Kapla debuterade 2019 med den Augustprisbelönade Osebol. I den drygt 800 sidor tjocka volymen möter läsaren de 42 invånarna i den nordvärmländska byn i direkta, koncentrerade jagberättelser. Genom lyrikens radfall och uttrycksmöjligheter skapas en form där orden, valörerna och tonfallen når fram och återges på ett oöverträffat vis. Boken har översatts till flera språk och nått en stor läsekrets. I Marit Kaplas andra bok, Kärlek på svenska från 2022, används en liknande metod, med samma goda resultat.

Motivering:
Författaren och journalisten Marit Kapla debuterade 2019 med boken Osebol, en mångröstad, poetisk skildring av den värmländska ort där hon växte upp. Genom intervjuer och samtal speglar hon människors levnadsöden i en lyhörd dokumentation av en plats och dess invånare. 2022 kom Kärlek på svenska, där hon med en liknande metod finstämt fångar människors innersta tankar om kärlek.

Inspirerad av Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs reportageböcker, utvecklar Marit Kapla en tradition av berättande där inspelade samtal formas till ett lyriskt körverk.

För sin förmåga att med stor respekt, språklig skärpa och eftertänksam reflektion återge människors individuella röster, tilldelas Marit Kapla stipendium för 2023 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Marit här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2023

 


 

”When people get the opportunity to talk about things that matter to them, you not only need to listen to the words, but to how they are spoken as well.”

Author and journalist Marit Kapla debuted in 2019 with the prizewinning poetic essay book Osebol. In the 800 or so pages of this thick volume, readers get acquainted with 42 villagers by way of first-person accounts. Through phrasing the transcripts like poems, a format is created that allows words, as well as their inflection and significance, to be conveyed in an unsurpassed way. The book has been translated into a number of languages and is widely read. In Marit Kapla’s second book, Kärlek på svenska, published 2022, a similar method is used, with the same positive results.

Motivation:
Author and journalist Marit Kapla debuted in 2019 with Osebol, a polyphonic poetic portrayal of the small community in Värmland where she grew up. Using interviews and conversations, she deftly depicts the lives of the remaining inhabitants and their surroundings. Published in 2022,  Kärlek på svenska (“Love in Swedish”) employs a similar method to craft a nuanced account of people’s innermost thoughts about love.

Inspired by the essays of Nobel Laureate Svetlana Alexievich, Marit Kapla continues an oral history tradition where recorded conversations are forged into poetic choral works.

For her ability to, with great respect, linguistic precision, and thoughtful reflection, render individual voices, Marit Kapla is awarded the 2023 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.

Foto: Stenastiftelsen, Peter Claesson. För mer högupplösta foton, vänligen kontakta birgitta@plyhm.se. Vid användning v.v. ange Stenastiftelsen / Peter Claesson.