Kulturstipendiater   År: 2023  

Maria Zeniou

”Det absolut mest väsentliga för mig är att beröra publiken, på vilket sätt det än må vara.”

Luftakrobatik och trapetsnummer, styrkeuppvisningar som strong woman, fakirkonster, eldshower, bubbelkonst, historiska varietéföreställningar, hästdressyr och mycket, mycket annat. Maria Zeniou har i närmare trettio års tid varit verksam som idérik och oförtröttlig multiartist inom olika genrer. Hon har medverkat i teater- och operaföreställningar på bland annat Göteborgs Stadsteater och Göteborgsoperan, rest runt med cirkus, turnerat med magiker och trollkarlar, men också skapat egna, specialutformade föreställningar för vitt skilda sammanhang.

Motivering:
Maria Zeniou har under 30 års tid uppträtt som cirkusartist och oavbrutet utvidgat sina färdigheter. Hon har arbetat som luftakrobat, strong woman, fakir och eldkonstnär, men också som skådespelare.

Med en sällsam passion och idérikedom har hon utvecklat sin konstnärliga persona och framträtt i så vitt skilda sammanhang som Varietésällskapet Karneval, föreställningar på Göteborgs stadsteater och Göteborgsoperan, musikaler och eventshower.

För sin mångsidighet, sitt oförtrutna driv och sina pionjärinsatser inom cirkuskonsten i Västsverige, tilldelas Maria Zeniou stipendium för 2023 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Maria här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2023

 


 

”The most important thing is making people feel something, no matter what.”

Aerial acrobatics, trapeze artistry, showing off her strength as a strongwoman, in fakir acts, fire and bubble-blowing performances, old-fashioned variety shows, horseback acts, and much, much more. For nearly thirty years, Maria Zeniou has been an active and inventive creative force within a variety of genres. She has graced such stages as Göteborgs Stadsteater and the Göteborg Opera, toured with circuses and magicians, and has also created her own tailored performances for all kinds of events.

Motivation:
Maria Zeniou has been performing and reinventing herself as a circus artist for thirty years now. Audiences have seen her as an aerial acrobat, a strongwoman, a fakir, and a fire performance artist – but also as an actress.

With passion and a fountain of ideas, she has developed her artistic persona to perform in such disparate contexts as the Varietésällskapet Karneval, stage productions at Göteborgs Stadsteater and the Göteborg Opera, musicals, and event shows.

For her versatility, unsinkable drive, and her pioneering efforts within the circus arts throughout the west coast region of  Sweden, Maria Zeniou is awarded the 2023 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.

Foto: Stenastiftelsen, Peter Claesson. För mer högupplösta foton, vänligen kontakta birgitta@plyhm.se. Vid användning v.v. ange Stenastiftelsen / Peter Claesson.