Kulturstipendiater   År: 2006  

Kulturstipendiater 2006

Konstnären Ola Åstrand
Träskulptören Mats David Gahrn
Konstnären/Fotografen
Annica Karlsson Rixon
Musikern Andreas Edlund
Musikalartisten Glenn Nilsson
Violinisten Jenny Sjöström