Kulturstipendiater   År: 1999  

Kulturstipendiater 1999

Konstnären Lars Hansson
Konstnären Pål Svensson
Konstnären Leo Pettersson
Konstnären Britt Ignell
Konstnären Jill Lindström