Kulturstipendiater   År: 1997  

Kulturstipendiater 1997